ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κεντρική παχυσαρκία στα παιδιά στην Ελλάδα

Με τον όρο παχυσαρκία κεντρικού τύπου στα παιδιά ορίζεται η συγκέντρωση του λίπους στην κοιλιακή περιοχή, η οποία λόγω της φλεγμονώδους φύσης του κοιλιακού λίπους ενδέχεται να είναι επικίνδυνη για την υγεία. Τα ευρήματα τελευταίων ερευνών αναφέρουν ότι η κεντρική παιδική παχυσαρκία αποτελεί σοβαρότερο παράγοντα κινδύνου – συγκριτικά με τη «γενική» παιδική παχυσαρκία – ειδικά για διαταραχές στο μεταβολισμό και καρδιομεταβολικές παθήσεις, για παράδειγμα του σακχαρώδους διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά απέδειξαν ότι οι δείκτες της κεντρικής παχυσαρκίας μπορούν να επιβαρυνθούν από περιβαλλοντικούς και κληρονομικούς παράγοντες και είναι άμεσα συσχετισμένοι με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων λιπιδίων του αίματος, της της αντίστασης στην ινσουλίνη, υψηλής αρτηριακής πίεσης, και δεικτών της υποκλινικής φλεγμονής, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Σε επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα στα πλαίσια εθνικής έρευνας για τη φυσική άσκηση και τη διατροφή προσδιορίστηκε ο επιπολασμός της Κεντρικής Παιδικής Παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύθηκε σε διεθνές περιοδικό τον Αύγουστο του 2015.

Το δείγμα αποτελούνταν από 124.133 μαθητές (49,2% κορίτσια), της 3ης (49.2%) και 5ης (50.8%) τάξης των δημοτικών σχολείων της Ελλάδας (~91% των συνολικών μαθητών) με μέσο όρο ηλικίας τα 9,9±1,1 έτη. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο συνολικός επιπολασμός της κεντρικής παχυσαρκίας ανερχόταν σε 33,4% επί του συνολικού δείγματος και ήταν πολύ υψηλότερος στα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια: 36% και 30,7%. Επιπλέον, η κεντρική παχυσαρκία εντοπίστηκε στο 95% των παχύσαρκων παιδιών, 69.5% των υπέρβαρων και στο 12,0% αυτών με φυσιολογικό βάρος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με τις ερευνητικές πληροφορίες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών με κεντρική παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, οι πέντε χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης είναι: Ελλάδα με 33,4% Η.Π.Α. με 32,9%, Πορτογαλία με 23,8%, Ισπανία με 21,3%, Αυστραλία με 18,3%.

Εν τέλει, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης δείχνουν ότι σε συνέχεια των υψηλών ποσοστών της «γενικής» παχυσαρκίας στα παιδιά που παρουσιάζει η χώρα μας, η εξάπλωση του φαινομένου της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας είναι πολύ μεγάλη στους Έλληνες μαθητές και ίσως από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως! Το γεγονός αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως τροφή για προβληματισμό για την πολιτεία και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αντιμετωπιστεί από τους αρμόδιους φορείς.

Close